Nezaradené

priemyselny kontajner

Priemyselný kontajner

Priemyselný kontajner môže byť buď vo forme kontajnera na priemyselný odpad alebo rôzny priemyselný materiál, pričom takéto kontajnery sa využívajú na skladovanie a transport v rámci priemyselných hál a priestorov, alebo vo forme kontajnera na priemyselný odpad. Kontajnery na priemyselný odpad majú rôzne… (ČÍTAŤ VIAC)

Nezaradené

velkokapacitny 7m3

Kontajner 7 m3

Kontajner s objemom 7 m3 je typickým stredne veľkým kontajnerom spadajúcim do kategórie veľkorozmerných a veľkokapacitných kontajnerov. Tento typ kontajnera má ideálny pomer medzi veľkosťou, objemom a úžitkovými hodnotami a preto je aj pomerne často využívaný či už vo verejnej alebo súkromnej sfére pri… (ČÍTAŤ VIAC)

Nezaradené

vanovy 5m3

Kontajner 5,5 m3

Kontajner o objeme 5,5 m3 patrí medzi stredne veľké veľkorozmerné kontajnery. Tento veľkokapacitný kontajner sa nazýva aj mulda, pričom ide o kontajner použiteľný na rôzny odpad či už komunálny, stavebný, priemyselný, alebo aj separovaný, napríklad na zberných dvoroch alebo v zberných surovinách. Kontajnery… (ČÍTAŤ VIAC)

Nezaradené

kontajner na papier

Kontajner na papier

Kontajner na papier slúži na separovaný zber papiera a väčšinou ho možno nájsť pri bytovkách a bytovej zástavbe na sídliskách v mestách či obciach. No okrem klasického veľkého kontajnera ako ho väčšina ľudí pozná sa vyrábajú pre zber papiera aj iné druhy a tiež… (ČÍTAŤ VIAC)

Nezaradené

kontajner na plasty

Kontajner na plasty

Kontajner na plasty slúži na separovaný zber plastových fliaš a iného plastového odpadu. Na tento účel sa využívajú buď menšie smetné nádoby pre rodinné domy alebo menšie bytovky, prípadne klasické kontajnery na plasty, ktoré možno nájsť na sídliskách. Pre väčší zber… (ČÍTAŤ VIAC)

Nezaradené