Kontajner na stavebný odpad

kontajner na stavebnu sut

Kontajner na stavebný odpad je veľkorozmerným kontajnerom, inak nazývaný aj veľkoobjemný kontajner, ktorý môže byť v rôznych veľkostiach prakticky už od 4 m3 až po 12 m3. Veľmi časté sú veľkosti 5,5 m3 a 7 m3, pričom takýto kontajner sa nazýva aj Mulda, respektíve kontajner Mulda. Kontajnery môžu byť realizované ako otvorené alebo zatvorené podľa želania zákazníka a ich najväčšou výhodou je pomer veľkosti, kapacity a efektívneho tvaru.

Ktorý kontajner si vybrať?

Menšie kontajnery sú samozrejme skladnejšie, ale pokiaľ sa hovorí o možnosti efektívneho uloženia odpadu, najlepšou možnosťou je väčší kontajner. Stavebný odpad je tvorený väčšinou rôznou zmesou napríklad stavebných tvárnic a ich zbytkov, ktoré vznikli rezaním či štiepením tvárnic a môžu byť ostré, zároveň býva súčasťou aj rôzna stavebná suť, prípadne kovový odpad, železo, niekedy aj drevo a iné stavebné materiály, nevynímajúc napríklad zbytkový betón alebo materiály, ktoré zostanú po vybúraní v rámci rekonštrukcie objektov.

Aj preto musia byť kontajnery na stavebný odpad dostatočne pevné, aby dokázali udržať nahromadené množstvo odpadu rozličného tvaru, konzistencie, pevnosti a veľkosti. Najväčšie kontajnery sa otvárajú zboku, pretože ich svetlá výška je veľakrát rovná výške dospelého človeka a tak pre lepší prístup je možné ich bočné čiastočné otvorenie. Pri výbere veľkosti kontajnera treba však počítať aj s jeho pristavením, manipuláciou, skladnosťou v priestore a náročnosťou transportu.

Multifunkčný kontajner?

Veľkoobjemový kontajner typu Mulda slúži nielen ako kontajner na stavebný odpad, ale napríklad je výborne využiteľný aj pri objemovom odpade alebo iných druhoch väčšieho odpadu, ktorý nie je možné spracovať na menšie rozmery. Samozrejme, aj menší stavebný odpad je možné do týchto kontajnerov vložiť a vďaka ich priestorovej dispozícii je takto možné umiestniť odpad rýchlo a efektívne, pričom transport nepredstavuje nákladnú položku.

Spracovanie veľkých kontajnerov na stavebný odpad je veľmi kvalitné a sú odolné aj voči korózii, pričom povrchovú úpravu tvoria obvykle základný náter a dva vrchné nátery, pre lepšiu odolnosť aj voči poveternostným podmienkam, či už ide o slnečné žiarenie alebo nízke teploty. Kontajnery môžu byť dokonca nielen otvorené, ale aj uzatvárateľné alebo zatvorené a vtedy je ochrana voči poveternostným podmienkam ešte lepšia.

Veľké kontajnery majú aj výhody v manipulovateľnosti, pretože je veľmi rýchle ich naloženie na transportné vozidlo a ich odvoz na skládku odpadu, prípadne k inému spracovaniu. Kvôli priestorovej veľkosti je najlepšie vyberať kontajnery stredných veľkostí v rámci veľkorozmerných objemov, preto majú najlepší pomer veľkosti a úžitkovej hodnoty práve kontajnery o veľkosti 5,5 m 3 alebo 7 m3, ktoré sa využívajú veľmi často na rôzne účely.

A čo malé kontajnery?

V prípade stavebného odpadu menšieho druhu je samozrejme možné využiť aj menšie kontajnery, avšak v praxi sa čoskoro ukáže, že toto riešenie je veľmi limitované a to nielen vzhľadom na celkový objem kontajnerov, ktoré v tomto prípade majú pod 1 m3, ale najmä aj ich tvar je nevyhovujúci pre väčšie predmety. Pre tých, ktorým sa zdá veľkorozmerný kontajner príliš nákladnou záležitosťou, treba pripomenúť, že jeho výhoda je aj v efektivite pri doprave a v tom, že nie je potrebné tak často ho vyprázdňovať, ako kontajnery menších objemov.