Kontajner 7 m3

velkokapacitny 7m3

Kontajner s objemom 7 m3 je typickým stredne veľkým kontajnerom spadajúcim do kategórie veľkorozmerných a veľkokapacitných kontajnerov. Tento typ kontajnera má ideálny pomer medzi veľkosťou, objemom a úžitkovými hodnotami a preto je aj pomerne často využívaný či už vo verejnej alebo súkromnej sfére pri zbere odpadu a jeho transporte. Kontajnery tohto typu sa nazývajú aj muldy a majú tvar vane, ktorá môže byť otvorená, ale aj uzatvorená.

Ako a z čoho je vyrobený?

Tieto druhy kontajnerov sú vyrobené z hrubého plechu, obvykle o šírky 3 až 4 mm a majú profily v tvare L a U. Plech je za studena valcovaný a je odolný voči poveternostným podmienkam aj chemikáliam, pričom má základný náter a dva vrchné nátery. Plech môže byť natretý rôznymi farbami, obvykle sa používajú sivá, hnedá, žltá a modrá. Viacfarebné využitie je napríklad pri separovanom zbere odpadu, kedy sa farbami odlíšia kontajnery pre istý typ odpadu.

Čo sa týka možností pre náročnejší odpad, napríklad pri extrémne ťažkom odpade alebo odpade s ostrými hranami, ako sú napríklad rôzne farebné kovy a či sklo, je možné vyhotoviť tento typ kontajneru aj so zosilnenými stenami, ktoré budú ešte viac pevnejšie a odolnejšie voči mechanickým vplyvom a preťaženiu kontajnera. Nakládka a vykládka samotného kontajnera je pomocou reťazového ramenového nakladača, pričom kontajner sa transportuje obvykle na bežnom návese.

Prečo si ho vybrať

Kontajner má množstvo výhod najmä vzhľadom na svoju konštrukciu, objem a tvar. Vďaka veľkosti je možné ho použiť aj pri dlhšom zbere odpadu, prípadne ak je treba vypratať odpad väčších rozmerov, ktorý sa nedá rozdeliť. Podobne je to aj pri odpade s ostrými hranami, pretože konštrukcia plášťa kontajnera je dostatočne pevná, aby vydržala takýto nápor a preto ide o kontajner na univerzálne použitie, čo je jedna z jeho hlavných výhod a predností.

Ďalšou výhodou je pomerne jednoduchý transport, pretože sa s ním manipuluje pomocou ramena s reťazami, takže kontajner sa dá pomerne rýchlo niekam umiestniť a transportovať aj bežným návesom. Vzhľadom na objem je pozoruhodný tvar, vďaka ktorému kontajner nezaberá v priestore príliš veľa miesta a je ho možné uložiť či už na verejnom priestranstve alebo v súkromnom dvore nejakého objektu.

Nepomernou výhodou je jednoduchá dostupnosť a naplňovanie kontajnera z hornej strany, a to aj v prípade, že je v uzatvárateľnej verzii, takže odpad sa do neho veľmi ľahko umiestňuje.

Na čo všetko sa hodí

Kontajner s objemom 7 metrov kubických je možné vďaka veľkosti a vnútornému priestoru využiť napríklad na zber tuhého a sypkého komunálneho odpadu, tiež na menší aj väčších stavebný odpad, na odpad z domácnosti rôzneho druhu, taktiež na sutinu napríklad pri rekonštrukcii rodinného domu, ale aj na rôzne odpady priemyselného alebo poľnohospodárskeho typu.

Veľakrát sa tieto kontajnery využívajú v obciach a mestách napríklad pri sezónnom upratovaní, kedy sa pristavia blízko obytných zón a slúžia na zber napríklad elektroodpadu, dreveného odpadu a podobne. V rámci zberných dvorov a v zberniach surovín sa používajú aj na separovaný zber železa, farebných kovov, skla, plastov, papiera a podobne.