priemyselny kontajner

Priemyselný kontajner

Priemyselný kontajner môže byť buď vo forme kontajnera na priemyselný odpad alebo rôzny priemyselný materiál, pričom takéto kontajnery sa využívajú na skladovanie a transport v rámci priemyselných hál a priestorov, alebo vo forme kontajnera na priemyselný odpad. Kontajnery na priemyselný odpad majú rôzne… (ČÍTAŤ VIAC)

Nezaradené

velkokapacitny 7m3

Kontajner 7 m3

Kontajner s objemom 7 m3 je typickým stredne veľkým kontajnerom spadajúcim do kategórie veľkorozmerných a veľkokapacitných kontajnerov. Tento typ kontajnera má ideálny pomer medzi veľkosťou, objemom a úžitkovými hodnotami a preto je aj pomerne často využívaný či už vo verejnej alebo súkromnej sfére pri… (ČÍTAŤ VIAC)

Nezaradené

vanovy 5m3

Kontajner 5,5 m3

Kontajner o objeme 5,5 m3 patrí medzi stredne veľké veľkorozmerné kontajnery. Tento veľkokapacitný kontajner sa nazýva aj mulda, pričom ide o kontajner použiteľný na rôzny odpad či už komunálny, stavebný, priemyselný, alebo aj separovaný, napríklad na zberných dvoroch alebo v zberných surovinách. Kontajnery… (ČÍTAŤ VIAC)

Nezaradené

kontajner na stiepku

Kontajner na štiepku

Kontajner na štiepku je veľkorozmerný a veľkoobjemový typ kontajneru, ktorý sa vyrába buď ako model špeciálne určený na štiepané drevo, piliny alebo iný drevný materiál, prípadne sa dá na tento účel použiť aj klasický veľkoobjemový kontajner typu Mulda a podobne, či už… (ČÍTAŤ VIAC)

kuka nadoby

Druhy kontajnerov

Firmy vyrábajúce a predávajúce kontajnery a smetné nádoby ponúkajú viaceré druhy kontajnerov. Buď ide o klasické smetné nádoby k rodinným domom, väčšie kontajnery pri bytovky a na sídliská, kontajnery pre zberné dvory alebo pre priemyselné či poľnohospodárske podniky alebo veľkorozmerné a veľkoobjemné kontajnery s kapacitou aj niekoľko… (ČÍTAŤ VIAC)

velkokapacitny kontajner

Veľkokapacitný kontajner

Veľkokapacitný kontajner sa používa vtedy, ak je treba odviezť naraz väčší objem odpadu alebo iného materiálu. Takéto veľkoobjemové kontajnery si prenajímajú napríklad obce, mestá, ale aj súkromné osoby a firmy, väčšinou za účelom odvozu odpadov pri nárazovom upratovaní. Okrem toho je… (ČÍTAŤ VIAC)

uzatvaratelny kontajner

Uzatvárateľný kontajner

Uzatvárateľný kontajner sa vyrába buď ako smetný a odpadový kontajner s vekom / s poklopom, prípadne ako veľkorozmerný kontajner so sklápacím čelom. Uzatvárateľné sú aj klasické kontajnery, aké možno nájsť pri bytovej výstavbe a tiež veľkokapacitné a veľkorozmerové kontajnery s objemom niekoľko metrov kubických. Každý… (ČÍTAŤ VIAC)

kontajner na papier

Kontajner na papier

Kontajner na papier slúži na separovaný zber papiera a väčšinou ho možno nájsť pri bytovkách a bytovej zástavbe na sídliskách v mestách či obciach. No okrem klasického veľkého kontajnera ako ho väčšina ľudí pozná sa vyrábajú pre zber papiera aj iné druhy a tiež… (ČÍTAŤ VIAC)

Nezaradené

vyroba kontajnerov

Výroba kontajnerov

Výroba kontajnerov je špecifickou činnosťou, ktorej sa venujú firmy a podnikatelia zo skúsenosti s výrobou oceľových profilov a z oblasti zvárania a túto výrobu realizujú profesionálnym spôsobom s dôrazom na splnenie všetkých požadovaných akostných aj kvalitatívnych noriem jednak EÚ a jednak so zreteľom na technické normy… (ČÍTAŤ VIAC)

otvoreny 5 m3

Otvorený kontajner

Otvorený kontajner môže byť ako ramenový kontajner – Mulda, prípadne ako hákový kontajner – Abroll. Pre otvorené kontajnery je charakteristické, že je možné ich využitie na rôzne účely či už ohľadom zberu odpadu, prepravy väčšieho a nadrozmerného nákladu, prípadne sa využívajú… (ČÍTAŤ VIAC)

prenajom kontajnerov

Prenájom kontajnerov

Prenájom kontajnerov sa využíva napríklad v prípade mestských a obecných samospráv, ak potrebujú na jarné či jesenné alebo iné sezónne upratovanie zabezpečiť pre obyvateľov a pre verejnosť možnosti na odvoz odpadu aj vo veľkom a práve na tento účel si prenajímajú kontajnery. Prenájom ale… (ČÍTAŤ VIAC)

kontajner na farebne kovy

Kontajner na farebné kovy

Kontajner na farebné kovy slúži na separovaný zber kovov od iného odpadu, pokiaľ sa jedná o kontajner pri bytovke alebo rodinnom dome. Väčšinou ide o klasické menšie smetné nádoby s objemom od 110 do 240 litrov, prípadne o väčšie kontajnery pri bytovej zástavbe o veľkosti… (ČÍTAŤ VIAC)

kontajner na plasty

Kontajner na plasty

Kontajner na plasty slúži na separovaný zber plastových fliaš a iného plastového odpadu. Na tento účel sa využívajú buď menšie smetné nádoby pre rodinné domy alebo menšie bytovky, prípadne klasické kontajnery na plasty, ktoré možno nájsť na sídliskách. Pre väčší zber… (ČÍTAŤ VIAC)

Nezaradené

kontajner na sklo

Kontajner na sklo

Kontajner na sklo môže mať viac podôb a foriem, podľa veľkosti, materiálu, z ktorého je kontajner vyrobený a tiež podľa účelu, na aký má slúžiť. Napríklad ak ide o kontajner pre rodinný dom, je to väčšinou vo forme menšieho smetného koša, naopak kontajner na… (ČÍTAŤ VIAC)

kontajnery na separovany zber

Kontajnery na separovaný zber

Kontajnery na separovaný zber slúžia na triedenie odpadov podľa materiálov a ich následný separovaný zber a odvoz na ďalšie využitie, spracovanie alebo uskladnenie. Pri bytových domoch sú vo forme väčších zberných kontajnerov, v rámci rodinných domov ide o smetné nádoby menšieho objemu pre každú… (ČÍTAŤ VIAC)