Kontajner 5,5 m3

vanovy 5m3

Kontajner o objeme 5,5 m3 patrí medzi stredne veľké veľkorozmerné kontajnery. Tento veľkokapacitný kontajner sa nazýva aj mulda, pričom ide o kontajner použiteľný na rôzny odpad či už komunálny, stavebný, priemyselný, alebo aj separovaný, napríklad na zberných dvoroch alebo v zberných surovinách. Kontajnery tohto typu sú veľkoobjemové a umožňujú uloženie dostatočne veľkého aj nadrozmerného odpadu, pričom sú priestorovo veľmi efektívne.

Vlastnosti kontajnera

Kontajner je ramenový a nakladanie je pomocou reťazového ramenového nakladača, vzhľadom na veľkosť ako aj váhu kontajnera, či už prázdneho alebo najmä plného. Vyrobený je z pevného plechu za studena valcovaného, obvykle hrubého 3 až 4 mm, v prípade potreby môžu byť steny kontajnera dodatočne zosilnené, napríklad ak má slúžiť na prenos ťažšieho nákladu, prípadne ak je odpad s ostrými hranami, ktoré by mohli steny kontajnera poškodiť.

Kontajner tohto typu môže byť vyhotovený v rôznych farbách, obvykle sú k dispozícii modrá, sivá, hnedá a žltá. Povrchová úprava je zo základného náteru a dvoch vrchných náterov zvolenej farby. Kontajner sa dodáva buď ako otvorený alebo ako uzavretý, pričom v prípade uzavretej verzie kontajnera je náklad veľmi dobre chránený aj pred počasím, napríklad pred dažďom či snehom. Povrchová úprava ochraňuje kontajner tiež voči vplyvom UV žiarenia, prípadne vďaka materiálu je kontajner odolný aj voči chemickým látkam.

Výhody

V prvom rade je výhodou pevná konštrukcia takéhoto kontajneru, vďaka čomu je možné ho použiť napríklad aj na stavebný odpad, prípadne na tuhý odpad alebo komunálny odpad aj veľkých rozmerov s ostrými hranami. Okrem pevnej konštrukcie je výhodou aj tvar a to nielen pre efektívny pomer medzi tvarom a objemom, ale tiež aj kvôli tomu, že vďaka vaňovej konštrukcii je nakladanie odpadu alebo nákladu do tohto kontajneru jednoduché.

Ďalšou výhodou je dlhodobé odolávanie korózii a tiež to, že pri uzatvorenej verzii kontajnera je náklad dobre chránený, pričom prístupnosť nakladania je stále zachovaná. Nepomerne veľkou výhodou je aj to, že tento kontajner je pomerne mobilný, keďže síce patrí do kategórie veľkorozmerných kontajnerov, ale zároveň nie je jeho manipulácia či transport s ním priveľmi náročný na ľudské zdroje alebo financovanie. Stačí ho jednoducho naložiť na náves bežnej veľkosti.

Na čo je určený?

Vďaka kombinácii vlastností a výhod je tento kontajner ideálny na rôzne využitie najmä tam, kde je treba väčší objem pri zbere odpadu alebo nákladu a zároveň tam, kde je treba zachovať efektivitu dopravy a mobilnosti kontajnera. Vo veľkej väčšine prípadov sa používajú tieto kontajnery v rámci zberu odpadu v zberniach alebo zberných dvoroch, prípadne ich používajú samosprávy obcí a miest pri nárazových verejných zberoch odpadu a prenajímajú ich aj súkromné firmy pre obyvateľstvo a verejnosť.

Kontajner o objeme 5,5 metra kubického sa hodí na bežný komunálny odpad, na menší stavebný odpad, prípadne na veľkorozmerný odpad s ostrými hranami alebo neobvyklej veľkosti, veľmi dobre sa uplatní aj pri separovanom zbere vďaka jednoduchému nakladaniu a pevnej konštrukcii a je možné ho použiť aj na priemyselný a poľnohospodársky odpad rôzneho druhu a konzistencie, keďže je odolný aj voči chemickým látkam.