Druhy kontajnerov

kuka nadoby

Firmy vyrábajúce a predávajúce kontajnery a smetné nádoby ponúkajú viaceré druhy kontajnerov. Buď ide o klasické smetné nádoby k rodinným domom, väčšie kontajnery pri bytovky a na sídliská, kontajnery pre zberné dvory alebo pre priemyselné či poľnohospodárske podniky alebo veľkorozmerné a veľkoobjemné kontajnery s kapacitou aj niekoľko metrov kubických. Niektoré sú ako mobilné kontajnery, iné ako malé kontajnery.

Rozdelenie kontajnerov

Pre bežné rodinné domy sa používajú smetné nádoby typu Kuka, Popolnice alebo plastové smetné nádoby s objemom od 110 do 240 litrov. Pre väčšie bytové domy ide o klasické kontajnery na komunálny alebo separovaný zber s objemom 1.100 litrov, plastové alebo plechové. V prípade, že sú to kontajnery na separovaný zber, tak tieto eko kontajnery majú aj rôzne farby. Kontajnery na papier sú modrej farby, na plast žltej, na sklo zelenej a na železo červenej farby.

Na priemyselné účely alebo na účely zberu odpadu pre zberné dvory či suroviny sú veľmi časté špecifické typy kontajnerov, ako napríklad kontajner na žiarivky, kontajner na elektroodpad, kontajner na elektroniku, kontajner na lepené drevo či kontajner na akumulátory. Tieto kontajnery sú väčšieho rozmeru, obvykle ako vaňové kontajnery a sú veľkokapacitné. V zberných surovinách sú aj červené kontajnery, ktoré slúžia na zber farebných kovov.

Špecifickú skupinu kontajnerov tvoria kontajnery na textil, ktoré sú vyrobené z plechu, pričom cieľom kontajnerov je vhadzovať šatstvo a oblečenie pre ich zbieranie a ďalšie spracovanie či použitie. Tieto kontajnery možno nájsť v rôznych mestách a obciach. Kontajner na textílie je uzatvorený a slúži na dlhodobejšie umiestnenie pre trvalý zber vo svojej lokalite.

Lodné kontajnery sú skupinou špeciálnych uzatvárateľných a uzatvorených kontajnerov s dvojkrídlovými dverami na prednej strane, ktoré majú rozmery podľa svojho objemu. Tieto námorné kontajnery sú v štandardizovaných veľkostiach, najčastejšie typy sú 20 DC a 40 DC, pričom rozmery prvého typu sú 6 x 2,4 x 2,5 metra, pri druhom type je to 12,1 x 2,4 x 2,5 metra. Využívajú sa najmä v nákladnej lodnej doprave pri námornom obchode.

Veľkorozmerné kontajnery

V princípe sa dajú u nás nájsť dva typy veľkoobjemných kontajnerov. Prvý sú hákové kontajnery – nemecky typ, keďže sú vyrábané podľa nemeckej normy DIN 30722, druhým typom sú vaňové kontajnery. Prvý typ sa nazýva aj Abroll, druhý typ Mulda. Ide o kontajnery s objemom od 3 m3 až do 24 m3, alebo aj viac, podľa konkrétnej zákazy. Výroba kontajnerov je z plechu s hrúbkou 3 až 5 mm a konštrukciu tvoria robustné jaklové a oceľové profily v tvaroch U a L.

Kým hákové kontajnery sa musia nakladať pomocou špecializovaného háku, pri reťazových ide o naloženie pomocou ramena s reťazami. Abroll sa často využívajú pri zbere papiera alebo transporte materiálu, Mulda zas pri komunálnom odpade, stavebnom odpade a v zberných dvoroch. Abroll kontajnery je možné využívať v rôznych verziách, napríklad ako klasický naťahovací kontajner, kontajner ORCA, COBRA, stohovateľný kontajner, prípadne aj ako zberný kontajner uzavretého typu.

Kontajnery Mulda sa ako vaňového kontajnery využívajú buď v otvorenej alebo uzatvorenej verzii, pri otvorenej môže ísť o symetrický aj asymetrický tvar kontajnera, kde je jedna hrana nižšia a iného tvaru, pre lepšiu dostupnosť nakladania kontajnera. Viacero kontajnerov je aj s rampou, čiže ich predná stena sa dá vyklopiť celá a vstup do vnútra kontajnera je bezproblémový.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>