Kontajnery na separovaný zber

kontajnery na separovany zber

Kontajnery na separovaný zber slúžia na triedenie odpadov podľa materiálov a ich následný separovaný zber a odvoz na ďalšie využitie, spracovanie alebo uskladnenie. Pri bytových domoch sú vo forme väčších zberných kontajnerov, v rámci rodinných domov ide o smetné nádoby menšieho objemu pre každú rodinný dom zvlášť. Pri ochrane životného prostredia je separovaný zber a spracovanie odpadov veľmi dôležitou činnosťou v rámci odpadového hospodárstva.

Ako rozoznať, ktorý zberný kontajner na čo slúži?

Každý smetný kontajner v rámci separovaného zberu má inú farbu na lepšie a jednoduché odlíšenie určenia odpadu, ktorý do kontajnera alebo smetnej nádoby patrí. To, aký odpad sa môže vhodiť do takéhoto kontajnera, je častokrát napísane aj na jeho informačnom štítku, ktorý možno nájsť na prednej strane. K dispozícii sú modré, zelené, žlté a červené kontajnery, niekde môžu byť k dispozícii aj špeciálne smetné nádoby určené špeciálne na nápojové obaly.

Modré kontajnery sú určené na papier a patria sem napríklad noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny, papierové obaly a podobne. Rozhodne sem ale nedávajte mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky alebo hygienické potreby.

Žlté kontajnery sú určené na plastové obaly, ako napríklad PET fľaše od nápojov, kelímky, sáčky, fólie, polystyrén a podobne. Pri PET fľašiach nezabudnite najskôr znížiť ich pôvodný objem, najlepšie stlačením alebo inou deformáciou s cieľom minimalizovať priestorové objem daného obalu PET fľaše a vytlačiť z neho vzduch. Nepatria sem novodurové rúrky ani obaly od nebezpečných látok, ako sú napríklad motorový olej, farby alebo iné chemikálie.

Červené kontajnery slúžia na separovaný zber kovového odpadu, zvlášť kovových obalov, kovových výrobkov a súčiastok, alobalov, konzerv, plechoviek od nápojov a podobne. Do týchto kontajnerov je treba tieto kovové odpady pokiaľ možno tiež dávať v stave, aby mali čo najmenšiu plochu alebo zaberali čo najmenší objem, takže napríklad plechovky treba stlačiť. Nepatria sem obaly, ktoré sú kombinované aj s inými látkami, napríklad zubné pasty.

Zelené kontajnery slúžia na sklo a týmto spôsobom je možné separovať nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, ale aj tabuľové sklo, sklené črepy a iné kúsky skla. Určite ale nedávajte do zelených kontajnerov porcelán, keramiku, autosklo, zrkadlá a TV obrazovky, zvlášť obrazovky z elektrospotrebičov patria inde.

Nápojové kontajnery, čiže tie, ktoré sú špeciálne určené na obaly z nápojov, síce u nás ešte nie sú príliš rozšírené, ale do týchto separovaných nádob patria napríklad nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov alebo podobných obalov. Aj tu podobne ako pri PET fľašiach platí, že treba mechanicky znížiť ich objem.

Aké veľké kontajnery možno nájsť?

Je len logické, že pri bytovkách sú veľké zberné kontajnery na separovaný zber, aby bolo možné do nich skladovať čo najviac separovaného odpadu. Tieto kontajnery majú objem veľakrát aj viac ako 1000 litrov, sú vybavené pojazdnými kolieskami pre lepšiu manipuláciu a sú uzatvárateľné. Napríklad pri kontajneroch na papier je pozdĺžny otvor na vhadzovanie papiera, pri kontajneroch na sklo či plasty zas kruhový otvor na fľaše a podobne.

Menšie smetné nádoby na separovaný zber možno nájsť skôr pri rodinných domoch a sú oveľa menšieho objemu, najčastejšie 120 litrov. Aj tieto majú kolieska, ale stačia len dve, keďže nie sú také ťažké a ľahšie sa s nimi manipuluje. Samozrejmosťou je, že sú vyrobené z odolného plastu voči UV žiareniu, ale aj rôznym látkam a chemikáliam a aj tieto menšie nádoby sú uzatvárateľné prostredníctvom ľahkého poklopu, ktorý je ľahko obslužný.

V prípade zberných dvorov alebo zberných surovín možno nájsť aj veľkorozmerové kontajnery o kapacite od 3 až do 12 m3, ktoré môžu byť v otvorenej alebo uzatvorenej forme. Tieto slúžia tiež na separovaný zber odpadu, takže sa do jedného môžu dávať fľaše a sklo, do iného napríklad plasty a plastové odpady a do ďalšieho zas papier. Tieto veľkorozmerné kontajnery ponúkajú pre tieto účely najlepšiu úžitkovú hodnotu a pomer medzi veľkosťou, objemom, skladovateľnosťou a cenou.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>